Brandbeveiliging

Bij brand kunnen er naast materiële schade ook levensbedreigende situaties optreden. Daarom is branddetectie van groot belang. Een betrouwbare detectie en de daaropvolgende alarmering dragen mee om een brand in een vroeg stadium te signaleren. Zo kunnen er tijdig maatregelingen worden genomen. Hoe eerder een beginnende brand wordt aangepakt, hoe groter de kans van slagen. Ook organisatorische en disciplinaire maatregelen zijn belangrijk. Goede toegankelijkheid voor de brandweer, brandblusapparatuur, veilige opslag van brandgevoelige goederen en vluchtroutes zijn van belang. Een rechtstreekse doormelding naar de brandweer kan schade beperken.

Koppelaar Beveiliging ontwerpt, levert en installeert uw brandmeldsysteem en ontruimingsinstallatie. Doormelding naar een alarmcentrale of brandweer, een door de brandweer goedgekeurd Programma van Eisen en het certificeren van installaties wordt door ons verzorgd. Ook inspecteren we bestaande installaties. Koppelaar Beveiliging heeft service en onderhoud in eigen beheer en een 24-uurs storingsdienst. U kunt op ons rekenen als u ons nodig heeft!

Bel voor een vrijblijvende afspraak naar: 0345-701093  of vul ons contactformulier in.